Fakturaadress:
Taktmyra AB
Teknikvägen 13
246 43, Löddeköpinge

faktura@taktmyra.se

Evelina EYERMANN
Ledning – Ekonomiansvarig
+46(0)735-031280
evelina.eyermann@taktmyra.se

 

Faktura och ekonomifrågor
+46(0)735-031280
Telefontid: måndag-fredag 08:00 – 11:00