Taktmyra AB är ett företag som är specialiserat på Bygg-, Rivning- och Sanering. Vi erbjuder ett brett utbud av tjänster för både bostäder och kommersiella fastigheter. Oavsett om du behöver utföra byggarbeten, få en byggnad riven eller sanerad (Asbest PCB mm) så tillhandahåller Taktmyra AB den kompetens och professionella service du behöver.

Här är några av de tjänster vi erbjuder:

Takbyte – Takrenovering

Nybyggnation – Byggservice

Rivning – Sanering – Håltagning

Följ Oss och våra Projekt på Instagram – Facebook – Linkedin där vi uppdaterar med bilder osv.